Termin realizacji: Lata 2001/2002

„Millenium” Startowa 12

Osiedle mieszkaniowe „Millenium” przy ulicy Startowej 12 w Lublinie

Lokalizacja inwestycji