Termin realizacji: Lata 2001/2002

„Millenium” Startowa 14

Osiedle mieszkaniowe „Millenium” przy ulicy Startowej 14 w Lublinie

Lokalizacja inwestycji