Termin realizacji: Lata 1999/2000

Osiedle „Staropolskie”

Osiedle ‚STAROPOLSKIE’ – domy przy ul. Sieciecha w Lublinie.

Lokalizacja inwestycji